Baliwag Health covid19

Alin ang mga Paaralan at Kolehiyong may 100% Vaccination Rate

Advertisements Baliwag, Bulacan – 18 sa kabuuang 26 na pampublikong paaralang pangelementarya at apat na pampublikong highschool at senior highschool ang  nagtala ng 100% vaccination rate kasama ang walo pang ibang pribadong paaralan kasama ang National University Baliwag, Montessori de Sagrada Familia, St. Jean Baptiste Academy, St. Mary’s Academy,  Escuela de Marici, Catholic Servants of […]