baliuag baliwag Baliwag Health Baliwag News Service Baliwag Public Information Office EcoPolice menro No Smoking

Paligid ng mga paaralan at ospital, hindi na papayagan pati ang pagtitinda ng sigarilyo. 

Advertisements Simula sa susunod na Lingo ay mahigpit na ngang hindi papayagan ang pagtitinda ng sigarilyo sa lahat ng mga tindahang nakapaligid sa mga ospital at paaralan. Pinapayuhan ang mga school governing councils o ang brgy. captain, Principal at PTA ay dapat na magsiguro na ang mga tindahan ay sumusunod sa mga isinasaad ng batas […]