Baliwag News Service

DICT eBPLS Users Training at Baliwag, Bulacan

Mr. Jose Nilo C. Fernando, the BPLO Chief supervised the 3-day training held at his office, and accepted the challenge this new system will bring to the processing of business permits. “Habang tayo ay umuunlad, kailangan pa natin itong isabay sa makabagong sistema na mas makakapagpabilis ng pagpo-proseso ng mga aplikasyon sa pagkuha ng business permit. Gayundin naman, kailangan din nating sumunod sa mga latest development sa batas ukol sa paghahandog ng serbisyo sa publiko. Malaking tulong ang pag-a-upgrade natin sa eBPLS na handog ng DICT,” Mr. Fernando firmly expressed.

Advertisements