covid19

EO 21 – Mga Dagdag-Panuntunan sa mga Kautusang Tagapagpaganap ukol sa Pag-iwas, Pagsugpo Paglaban sa Covid19 para sa Bayan ng Baliwag

Advertisements

KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP BLG. 21 T. 2020
MGA DAGDAG-PANUNTUNAN SA MGA KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP LABAN SA
COVID19 SA BAYAN NG BALIWAG, BULACAN

SAPAGKAT, alinsunod sa mungkahi ng Kagawaran ng Kalusugan at ng mga pantas sa larangan ng kulusugan, pinalawig ng Pangulong Rodrigo R. Duterte ang Enhanced Community Quarantine (Pinaigting na Pampamayanang Pagbubukod) hanggang ika-15 ng Mayo 2020;

SAPAGKAT, kailangan pinuhin ang mga umiiral na panuntunan laban sa COVID19 upang ang mga ito’y mas makatugon sa mga suliranin na kinakaharap ng Bayan kaugnay sa naturang sakuna.

AT NGAYON, DAHIL DITO, AKO, SI FERNIDAND V. ESTRELLA, punongbayan ng Baliwag, Bulacan, sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin sa ilalim ng Local Government Code at iba pang mga batas na pinaiiral sa bansang Pilipinas, ay nag-uutos ng mga sumusunod:

UNA. PAMAGAT. Ang kautusang ito ay kilalanin bilang Dagdag-Panuntunan sa mga Kautusang Tagapagpaganap laban sa COVID19 sa Bayan ng Baliwag.

PANGALAWA. SAKLAW. Ang kautusang ito ay dagdag-panuntunan lamang, ang ibig sabihin ay hindi nito pinawalambisa ang mga naunang Kautusang Tagapagpaganap na may kinalaman sa COVID19. Bagkus, tutustusan lamang ito ang mga aspetong hindi natugunan ng naunang mga kautusan, o di kaya’y palakasin ang mga aspetong kinakitaan ng kahinaan.

PANGATLO. PATUNGKOL SA PAGKUKUMPOL-KUMPOL NG MGA BARANGAY
(CLUSTERING). Ang kasalukuyang umiiral na clustering ay mahigpit pa rin na ipapatupad. Ang mga establesimiento ay inaatasang mag kontrol ng mga pases ng kwarantina. Ang mga establesimiento na hindi susunod ay maaaring mapanagot alinsunod sa umiiral na mga batas.

PANG-APAT. Lahat ng mga padating na mga balikbayan, turista, mangagawang Pilipino mula sa ibayong-dagat (OFWs) ay kinakailangang magpatala online sa pamamagitan ng Baliwag OFW Concierge.
PANG-ANIM. Ang Baliwag Ligtas Covid Malasakit Center ay siyang maging pangunahing EQF ng Bayan ng Baliwag. Alinsunod sa DOH-DILG Joint Administrative Order 2020-0001 na pinagtibay noong ika-15 Abril 2020, ang mga kaso ng COVID-19 na may banayad (mild) na sintomas ay hahawakan ng Baliwag Ligtas COVID.

PANGPITO. Isang patnubay (Manual of Operations) ang babalangkasin at pagtibayin ng Baliwag Inter Agency Task Force on COVID-19. Ito ang maging pangunahing sanggunian ng mga pinuno ng RHU, manggagawang pangkalusugan, at iba pang kinauukulan.

PANGWALO. Magpapatupad ng masigasig na pamamaraan sa pagtuntun sa lahat ng mga Baliwagenyong PUIs, PUMs, mga manggagawang pangkalusugan na babad sa panganib ng virus, at mga taong maaaring nahawa na ngunit ng walang sintomas. Ang bawat barangay ay maaaring magmungkahi ng pagpapatupad ng zero mobility o pangkalahatang pagbabawal ng paglabas at pagbibiyahe matapos mabuo ang masigasig na pagtuntun at ang lahat ng mga nakatala ay natuus. Ang Database System ay pangangasiwaan ng MICTO alinsunod sa National Privacy Act.

PANGSIYAM. Ang Pamahalaang Bayan, sa pamamagitan ng iba’t ibang departamento nito, ay maghahanda ng plano ng pakikipag-ugnayan sa pamayanan. Babalangkasin sa planong ito ang mga bagong pamantayan ng pangkalahatang pampamayanang pagbubukod. Ito ay naka-ugat sa sapat na paglayo-layo sa isa’t isa (social distancing), kalinisan (hygiene), bawas na kakayahang magbiyahe (limited mobility), pagkababad sa kapahamakan (exposure to risk) at pagkakaroon ng sapat na bakuna.

PANGSAMPU. Pagtala ng tulong mula sa mga propesyonal ng kalusugan mula sa iba’t ibang departamento ng lokal na pamahalaan, iba’t ibang ahensya ng pamahalaan, kasama ang mga unipormadong kawani, dalubhasaan at pamantasan. Lahat ng mga permanente o job order na propesyonal ng kalusugan at mga katulad na propesyon na nagtatrabaho sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Baliwag, Bulacan ay inilipat sa Baliwag Ligtas Covid sa Malasakit Center maliban na lang kung: ang manggagawa ay may nauna nang sakit, nakatatandang mamamayan o di kaya’y ang paglipat ay lubos na nakakasagabal sa paganap sa mga tanggapan. Ang pamahalaang lokal, kung kinakailangan, ay hihingi ng tulong mula sa iba’t ibang ahensya ng pamahalaan, lalong-lalo na sa Kagawaran ng Kalusugan, unipormadong kawani o kapwa lokal na pamahalaan. Magtala din ng tulong, kung kakailanganin, mula sa mga propesyonal ng kalusugan mula sa mga dalubhasaan at pamantasan.

PANGLABING-ISA. Maglalaan ang pamahalaang lokal ng kaukulang gugulin sa special risk allowance ng mga kawani ng lokal na pamahalaan alinsunod umiiral na regulasyon na may kaakibat
na ordinansa ng Sangguniang Bayan.

PANGLABING-DALAWA. Pagbuo sa pangkat pagbabantay at pagtuntun sa mga nakasalamuha (surveillance and contact tracing team). Ang Baliwag Covid pangkat pagbabantay at pagtuntun sa mga nakasalamuha, alinsunod sa DILG Memorandum Circular (MC) No. 2020-073, ay binubuo ng sumusunod:
PLTCOL. JAYSON SAN PEDRO
Pinuno, PNP- Baliwag
Tutulungan ni: DR. MARY JOAN DINLASAN
Pinuno, Pambayang Tanggapan ng Kalusugan
Mga kasapi: G. MARVIN CASTRO
Kawani, Municipal Disaster Risk Reduction Management Office

F/MAJOR LEAH SAJILI
Pinuno, BFP- Baliwag

G. JHOMAR MONTERO,
Kawani, Municipal Information and Communication Technology Office

MGA KASAPI
Barangay Health Emergency Response Team

MGA KAPITAN
Lahat ng Barangay sa Bayan ng Baliwag

PANGLABING-TATLO. Patungkol sa Social Amelioration. Itatatag ang Baliwag Social Amelioration Internal Revalidation Team. Ang pangkat na ito ang siyang inatasang tutukoy sa porsyento ng mga benepisyaryo na kasama sa listahanan. Inaatasan din ang pangkat na muling suriin ang mga kwalipikasyon ng mga benepisyaryo batay sa mga nakatakdang alituntunin. Tutukuyin din ng pangkat ang mga kakailanganing pagwawasto at magmungkahe sa DSWD at LCE ng mga paraan ng pagwawasto kung sakaling may matuklasang mga pagkakasalungat (inconsistencies). Tutukuyin din ng pangkat ang iba pang mga kwalipikadong benepisyaryo na hindi nakasama sa huling listahanan dahil sa limitadong gugulin. At titiyakin ng pangkat na ang listahan ng mga benepisyaryo ay nai-paskil sa opisyal na website ng Pamahalaang Lokal ng Baliwag at sa full
disclosure board.

PANGLABING-APAT. Paglilipat ng gugulin. Ang pondo para sa Barangay Bida, Dangal ng Baliwag at Partners’ Day ay ilalaan sa iang programang mapaparangalan natin ang mga tunay na frontliners, inter agency at pribadong indibidwal at mga samahan na naging katuwang natin sa panahon ng krisis.

Ang atas na ito ay magkakabisa agad-agad matapos kong malagdaan at mananatili habang ang bayan na sa ilalim ng ECQ at State of Public Emergency.

NILAGDAAN sa Bayan ng Baliwag, ngayong ika-28 ng Abril, taon ng ating Panginoon, Dalawang libo at Dalawampu.