Baliwag News Service

Executive Order no. 15A – An Order Supplementing EO15s2020 Providing the Municipality of Baliwag a Comprehensive Covid19 Prevention, Control and Management Program

Advertisements

Ang Atas Tagapagpaganap na ito ay pangalawa sa Executive Order na Inisyu ng Tanggapan ng Punongbayan kaugnay sa Pamamahala, Pag-iwas sa Nakakahawang Sakit na Covid19. Sa kasalukuyan ay umiiral ang ilang probisyon dito ngunit may ilang probisyon din naman ang binago na ng Executive Order no. 18