Baliwag News Service

Executive at SB Nagsagawa ng Turn-Over Ceremony.

Advertisements

Baliwag, Bulacan – Nakatakdang magsimula ngayon ang mga bago at muling inihalal na opisyal para sa kanilang termino. Bagama’t muling inihalal si Mayor Ferdie Estrella ay nagsagawa pa din ito ng maaayos na pagsasalin ng mga dokumento at mahahalagang papeles na bunga ng tatlong taong panunungkulan kasama ang kanyang tinaguriang “gabinete” o mga pinuno ng tanggapan.

Papaalis at Paparating na mga Opisyales, Nakiisa

Sangay ng Ehekutibo

Ang Ehekutibo ay pinapangunahan nga ng local chief executive at mayroon naman siyang itinatalagang Administrator na siyang nagsisilbing Katuwang ng Punong Ehekutibo sa aspeto ng pamamahala. Ang city o municipal administrator naman ang nangunguna at siyang may superbisyon sa mga pinuno ng mga tanggapan maliban sa mga taglay na kapangyarihan at mandatong itinakda ng batas sa mga kani-kanilang posisyon tulad ng sa Pambayang Inhinyero (Engineer) , Taga-laan (Budget) , Taga-Tuos (Accounting) at ingat-yaman (Treasury), Taga-Tasa (Assesor’s) at Tagapagplano (Planning and Development).

Ang administrator din ang tagapag-ugnay ng ehekutibo sa lehislatura o sa Sangguniang Bayan. Ipinaaalam ng Pambayang Tagapangasiwa sa Punong Ehekutibo at sa Sangguniang Bayan ang lahat na mahahalagang isyung pambayan pati na rin ang rekomendasyon nito. Isinasaalang-alang din nito ang pagsasaayos sa organisasyon, at pag-uulat kung kinakailangan magpalit ng bagong organisasyon o rasyonalisasyon at iba pang legislasyon na kinakailangan..

Sangguniang Bayan

Ang Sangguniang Bayan naman ang siyang may kapangyarihan magdesisyon ukol sa paggasta, pagsasabatas, pagbibigay parusa at pagaapruba sa mga plano at direksyon ng bayan. Nasa sangguniang bayan din ang karapatan upang magtakda ng mga plano at pagpapatupad nito. Ang sanggunian ay pinamumunuan ng Vice Mayor o ang Ikalawang Punongbayan.

Hiwalay ang badyet ng Sangguniang Bayan ng Baliwag bagama’t mayroon iisa ang sistemang sinusunod nito sa pagpili ng empleyado, pagbili ng mga bagay at serbisyo, taga-tuos, ingat-yaman at pa

SB Secretary

Ang Sangguniang Bayan ay may Kalihim na siyang may administratibong pamamahala at operasyon ng Sanggunian. Ito rin ang tagapag-ingat ng mga sipi ng mga katitikan, ulat ng komite, resolusyon at ordinansa.

Turn-Over Ceremonies

Ang Turn-Over Ceremony ay isang programa ng Department of Interior and Local Government ay upang masiguro nito na ang mga lokal na pamahalaan ay may maayos na pagdodokumento ng mga plano, ginugol, bayarin, imbentaryo ng mha ari-arian at pagtutuos sa pera ng bayan.

Ayon sa tala ng Baliwag Archives and Records Office, mula June 30, 2016 hanggang June 28, 2019 ang Tanggapan ng Punongbayan ay nakapagpalabas mg 153 na executive orders. 75 dito ay patungkol sa pagbuo ng mga Special Bodies, 16 ang pagamyenda, 10 ang appointments, 19 patungkol sa pamamahala, 31 polisiya at 2 deklarasyon.

Ang Samgguniang Bayan naman ay nakapag pasa ng 217 Resolusyon at 58 Ordinansa.