Baliwag News Service

Bakit Hindi Normal ang Pagkolekta sa Basura?

Advertisements

Tanggapan ng Punongbayan

PAHAYAG UKOL SA HINDI NORMAL NA PAGKOLEKTA SA BASURA:

Mga minamahal kong kababayan,

Magandang araw po!

Alam ko pong sumasakit na ang ulo ninyo at hindi na maipinta ang mukha ng ilan sa inyo sa hindi paghakot sa inyo ng basura.
Ganoon din po ako.

Hindi po mabilang ang text at fb messages at mga tawag ang aking natanggap upang tanungin ako kung kailan hahakutin ang basura o bakit hindi pa hinahakot ang basura.
Sa ngayon, katulad na rin ng mga nangyari noon ay nagkakaproblema tayo sa pinagtatapunan ng ating basura o sa ating Sanitary Landfill. Hindi lamang tayo ang may problemang ganito sa ngayon. Marahil ay ang ibang bayan din.

BARANGAY KALIKASAN CENTER

Ang paulit-ulit na problemang ito ang nagbunsod sa atin upang utusan ang mga barangay na magkaroon ng sariling mga Barangay Kalikasan Center or Material Recovery Facility.

Sa ngayon, mayroon na ang mga barangay ng Sabang, Tangos, Pagala, Paitan, Pinagbarilan at

Alam ko na isa ito sa mga problema ng ating bayan ang sa paniwala ninyo ay kaya kong solusyonan kung kaya’t ako ay pinagtiwalaan ninyong muli.

Habang papanormal na ang operasyon ng hakot ng basura ay hindi ito pangmatagalang solusyon. Bukod sa ito ay kumakain sa malaking porsiyento ng ating gugulin o budget ay malaking epekto ang dinudulot ng ating basura sa ating kalikasan, kalusugan at klima.

Kung paano ninyo ako pinagtiwalaan ay ganoon din sana ang ibigay ninyong pakikiisa upang matuldukan natin ang problema at hindi tayo masyadong nakaasa o nakadepende sa mga sanitary landfills.

SEGREGATION AT SOURCE

Kung kaya’t mula ngayon hanggang sa Hunyo 27 ay magsasagawa ng massive information and education campaign sa buong bayan sa SEGREGATION NG BASURA.

Ngyon lingo ay sisimulan na ngang ilabas ng ating Baliwag MENRO ang takdang oras at araw ng hakot ng basura sa inyong mga lugar. Magkakaroon na rin ng iskedyul ang hakot ng basura base sa klasipikasyon ng basura: nabubulok, hindi nabubulok, residual at hazardous.

HUWAG PAGSAMA-SAMAHIN ANG MGA BASURA.

Madidinig ninyong ang anunsyo tungkol sa iskedyul ng hakot sa mga trompa at ipapaskil ang iskedyul sa ating website, facebook page; magkakabit din ng mga tarpolin at magpapamigay din ng mga polyetos nang higit ninyong maunawaan ang segregation policy na ating ipapatupad. Mayroon ding mga kawani ng Pamahalaang Bayan ang susunod sa mga truck ng basura upang ipaliwanag pa sa inyo ang programa sa segregation at imonitor ang implementasyon nito.

Ang mga nabubulok tulad ng tirang pagkain, gulay at prutas at karne ay ating dadalhin sa mga mrf at iko-compost upang maging pataba. Ang mga sanga at dahon ay iiwan at hindi kokolektahin samantalang ang mga balat ng buko ay gigilingin upang gawing lubid. Hinihikayat ko na ang mga kabahayan at may-ari ng mga bakanteng lupa na magtraining sa ating Baliwag Climate Change Center kung paano gawin itong pataba.

Ang mga hindi nabubulok ay pagsasamasamahin upang irecycle. Ang mga sachet o foil wrappers ng mga sitsirya ay dadalin sa Brgy Subic upang gilingin at doon ay isama sa mga pavers at hallowblocks. Ang mga pet bottles, bote at dyaryo ay maaari naman ninyong ibenta sa mga PALIT BASURA STORES. O ipakolekta sa araw na itinakda para dito.

Ang mga residuals na hindi nabubulok tulad ng gamit na diapers, seramiks atsanitary napkins at mga hazardous waste tulad ng mga pintura, thinner, aerosol sprays sa canisters, at mga sirang appliances ay kokolektahin naman sa iba rin araw na itinakda.

Ang pagsasabit sa mga pader at pagiwan sa mga basura ay isang hindi magandang nakaugalian ng iba sa atin. HINDI KOKOLEKTAHIN ANG MGA NAKASABIT AT INILABAS SA HINDI TAMANG ORAS. Huwag po kayong magagalit. Disiplina po ang kasagutan sa karamihan ng problema sa ating bayan.

NO SEGREGATION, NO COLLECTION POLICY PO TAYO. Ang mga barangay na may MRF ay inaaasahan na sundan ang iskedyul ng pamahalaang bayan. Hindi rin tatanggapin sa transfer station o sa central mrf ang mga hindi segregated na basura. Ang mga nareresiklo at nabubulok ay dapat maiwan sa mga barangay at tanging mga residuals lamang na nakasako ang kukunin. Inaasahan din na tuturuan ang mga kabahayan at grupo ng mga kabahayan ng sistema ng pagsesegregate.

Ang mga wala pang BARANGAY MRF O BARANGAY KALIKASAN CENTER ay binibigyan ng hanggang Agosto 30 upang makahanap lugar na pagtatayuan at maipatayo ang kani-kanilang mga MRF. Ang mga barangay na may Kalikasan Center ay bibigyan ng isang truck bilang insentibo. Ang mga barangay na nais na makipagcluster sa isang barangay ay dapat na lumagda sa kontrata na doon ay nakasaad ang mga tungkuling pinansiyal at operasyonal. Ang mga barangay na may pondo para sa kanilang shredder at iba pang kagamitan ay dapat na ngang bilhin ang mga ito.

ESTABLISYIMENTO

Ang mga paaralan, pribado man o publiko ay dapat na sumunod sa ZERO WASTE PROGRAM at magkaroon ng sariling MRF. Ang mga malalaking kumpanya ay dapat na may sariling MRF at sumunod sa patakaran ng ating bayan. Ang iba ay itatakda na magkaroon ng sariling hauler o tagahakot dahil sa dami at laki ng hakutin sa kanilang establisyimento. MAHIGPIT NA SEGREGATION DIN ANG AMING IPAPATUPAD. HINDI HAHAKUTIN ANG MGA RESIDUALS HANGGA’T MAY NAKITANG NAKAHALO NA RESIDUALS DITO.

BALIWAG PUBLIC MARKET AT IBA PANG PAMILIHAN

Ang Baliwag Public Market ay dapat na sumunod sa patakaran ng paghihiwalay ng mga basura. Ang Public Market Office Katuwang ang Vendors Association ay magpapatupad ng mga alituntunin upang makasunod sa regulasyon ng ating bayan. Magkakaroon din sila ng sariling MRF at shredder upang makasunod sa segregation policy. Ang iba pang pamilihan ay inaasahan susunod din ayon sa patakaran at iba pang mapagkakasunduan.

BAWAL ANG PLASTIK AT STYRO

Bawal ang mga single use plastic tulad ng sando bag at styro. Kung mamimili ay magdala ng mga sariling bag na magagamit na muli. Hihilingin ko sa susunod na Sangguniang Bayan na maamyendahan ang Baliwag Environment Code na ipagbawal ng tuluyan ang paggamit ng plastik maging ito man ay biodegradable. Maging ang mga straw ay hihilingin ko na ipagbawal.

DISIPLINA

Sa June 28 ay simula na tayo sa programang NO SEGREGATION NO COLLECTION POLICY. Alam kong mahirap ito sa una. Alam kong madami ang magrereklamo sa higpit ngunit ito lamang ang paraan upang matuldukan natin ang matagal na problemang kinakaharap natin ngayon.

Ang ibinigay ninyo sa aking napakalaking mandato na mahigit sa 65% ay tinitignan ko na katumbas ng inyong kumpiyansa sa akin bilang ama ng ating bayan. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung hindi kayo makikipagtulungan at hindi ko rin naman papayagan na hindi maipatupad ito dahil lamang sa katigasan ng ulo ng ilan sa atin. Hindi ko din hahayaan na maudlot ang mithiin ng higit sa nakararaming Baliwagenyo ng isang bayang maipagmamalaki at may maiiwang pamana sa mga susunod na henerasyon ng mga Dugong Baliwag, Pusong Baliwag.

Nandito na tayo, narating na natin ito. Huwag na natin itong sukuan. Samahan po ninyo akong muli, sa kung paano ninyo ako inihalal at sinuportahan noong eleksyon. Simulan natin ito at gumawa muli tayo ng bagong kasaysayan.

Sa ngalan ng serbisyong may malasakit,

Mayor Ferdie V. Estrella