Baliwag News Service

Bagong Halal na mga Barangay Kapitan, dumalo sa LGU-hosted Orientation Programq

Advertisements

Baliwag, Bulazcan – Labindalawa sa Labing tatlong bagong halal na Pinuno ng Barangay ang dumalo sa imbitasyon ni Punongbayan Ferdie V. Estella para sa isang orentasyon ng mga programang ipinapatupad na nga sa pamahalaang bayan.

Pinangunahan ng Tanggapan ng Pambayang Tagapangasiwa ang programang ito nang lalong mapaigting ang koneksyon ng programa ng Pamahaalaan Bayan at ng mga barangay.

Kung Maraming sasagwan patungo sa isang direksyon lamang upang mas mapabilis nga ang ating pagtahak sa ating destinasyon. Wala din tayong mararating kahit maraming sagwan kung ito naman ay hindi sabay-sabay o kaya ang iba ay mahina at ang iba ay buong pwersa.

Hindi na nga ito ang dating paraan ng pamamahala dahil sa dami ng mga reports na teknikal ang dapat na magawa. Kung kaya’t nagbigay ng mga maiikling pagbubukas sa mga sunusunod na pinuno ng tanggapan na nagbigay din ng kanilang mga ekpektasyon sa kanila upang makamit nila ang performance standard nila:

Financial Administration

Budgeting Process

Accounting Process

Annual Investment Plan

Barangay Development Council

Barangay Disaster Plan and DRA CCVA

Utilization of the 5% calamity fund

Investment Plan for Disaster

Incident Command System

Contingency Plan

Support to Anti-Criminality

Admission Regulation at the Baliwag Pagbabago

Support to BPATS

Traffic and Traffic Plan

Social Services Programs

Violence Against Women Complaints Desk

Local Counxol for the Protection of Children

Child Labor Free Barangay

Local Housing and Resettlment

Standardized ECCD Centers

Participation Rate, Drop Out and Cohort Survival Rate

Health Services

Malasakit Center

On time release of Permits

Conduct surveillance

Support One Stop Shop

Updating of the Barangay Revenue Code

Support to important cultural properties

Participation during Baliwag Buntal Fest

Maintenance of Parks