Baliwag News Service

Mga National Holiday Ngayon 2018 at Posibleng Holiday sa Bulacan at Baliwagp

Advertisements

Ngayon ngang natapos na ang bakasyon ay nakakaramdam na tayo ng pagkabugnot dahil simula ngayon ay trabaho na naman. Siguradong magiging busy ang taong 2018 pero huwag mag-alala dahil naririto na ang mga holidays at araw na posibleng maging long weekend para sa mas mahabang bakasyon o out of town.

Additional Holidays ng Lalawigan ng Bulakan at Baliwag

Samantala, kung muli itong maaprubahan at ipoproklama ng Pangulo ng Pilipinas, ayon sa mga Administrative Code ng Bulacan ay idineklarang special non-working holiday tuwing

Enero 23 – Malolos Congress -Republic Day

Agosto 15 (Miyerkules) – Charter Day ng Bulacan

September 15 (Sabado)- Anibersaryo ng Malolos Congress

Ang Bayan ng Baliwag ay hihiling din sa Pangulo ng Pilipinas na ideklarang special non-working holiday sa mga araw na ito:

March 22 (Huwebes) – Mariano Ponce Day

May 26 (Sabado) – Charter Day ng Bayan ng Baliwag