Baliwag News Service

DAHIL SA BAYAN NG BALIWAG, UNA ANG KALIGTASAN NG BAWAT MAMAMAYAN

Advertisements

Upang matiyak na laging handa ang bawat mamayan sa bayan ng Baliwag ay inatasan ng Punong Bayan Ferdie Estrella na magkaroon ng komprehensibong pagsusuri sa mga planong pag likas at pang kalamidad sa bawat pribado at pampublikong establisyemento at paaralan upang masiguro na laging handa ang mga ito sakaling magkaroon ng hindi inaasahang sakuna.

Layunin ng Punong Bayan Ferdie na mapanatili ang “Kaalaman, Kahandaan tungo sa Kaligtasan” sa lahat ng lugar sa bayan kung saan nais nito na mabigyan ng wastong kaalaaman at kasanayan ang bawat mamayan tungo sa kaligtasan sakaling magkaroon ng sakuna.

Unang nagkaroon ng magkasunod na Consultative Meeting ang Baliwag MDRRMO Rescue FVE sa mga focal person ng bawat paaralan sa Baliwag North and South District at sa STI, BTI at Baliwag Polytechnic College ukol sa pag titiyak na ang bawat mag aaral sa bayan ay mapangalagaan at matiyak ang kanilang kaligtasan sa oras ng mga sakuna.

Naganap ang pagpupulong ng mga focal person sa bawat Public Elementary schools sa Bayan ng Baliwag sa Baliwag South Elementary school kung saan nagpaunlak si Ginoong William Ortega, School District Supervisor (Baliwag South) na mag host ng nasabing pagpupulong.

Tinalakay ni Ginoong Tagumpay Cruz ang mga stratehiya ng paglikas sakaling magkaroon ng tinatawag na The Big One, gayundin ang mga pamamaraan ng pag evacuate sakaling maulit ang mga nakaraang sakunang nagtala ng mataas na biang ng apektadong mga pamilya, dulot ng pag baha.

Naroon rin si Ginoong Alvin Lee Asuro, LDRRMO-III, na tumalakay naman sa teknikal na aspeto ng pagsasagawa ng mga kasanayan o drill para sa kahandaan ng bawat Baliwagenyo depende sa lugar na kanilang pinalalagihan, tulad ng paaralan. Tinalakay rin ang mga planong dapat ay niloob ng bawat School Emergency Plans, tulad ng Disaster Plan, Contingency Plans at ng Evacuation Plans na makakatulong sa tamang pag hahanda para sa mga sakuna at mga kinakailangang dikumento bago ang pagsasagawa ng mga drill o kasanayang pang kalaligtasan.

Napagkasunduan ng MDRRMO Rescue FVE at ng pamunuan ng mga paaralan na sumabay sa NSED o Nationwide Simultaneous Earthquake Drill ang bawat Paaralan alinsunod sa kampanya ng National Office of Civil Defense na kahandaan sa oras ng Paglindol.

Naging parehas rin ng daloy ng pagpupulong ang naging consultative meeting ng MDRRMO sa Baliwag Polytechnic College, STI at Baliwag Transit Inc. Nagkaroon ng magandang bunga ang naging konsultansyon dahil nabigyang pansin ang kakulangan sa kahandaan ng mga nasabing institusyon sa kanilang mga plano, at kakulang ng lugar kung saan maari silang mag evacuate sa oras ng lindol.

Naging magkaktuwang ang mga nasabing institusyon kung saan nagbukas ang BTI para sa mga estudyante ng STI at Fernandez College sakaling magkaroon ng paglindol ay magamit nito ang Malawak na Parking Space ng BTI upang maging evacuation site. Magiging Katuwang din ng BPC, STI at BTI ang Baliwag MDRRMO sa pag gawa ng mga ito ng kanilang mga plano ukol sa pag titiyak sa kaligtasan ng kanilang mga empleyado at mga mga aaral.

Tunay nga na sersyoso ang Bayan ng Baliwag sa pangunguna ng Punong Bayan Ferdie Estrella sa kampanya nito ukol sa kaligtasan ng bawat Baliwagenyo, kaya naman lahat ay inaanyayahan na maging katuwang sa mga ibabang mga Kasanayan at Diseminasyon ng Kaalaman sa Bawat Barangay sa mga Darating na Buwan.

#Baliwag #mdrrmo #serbisyongmaymalasakit #serbisyongmayresulta #kaalamankahandaantungosakaligtasan