Baliwag News Service

Karagdagang Kontribyutor para sa Baliwag City News Online

Advertisements

Muli ay nananawagan ang Baliwag City News Online sa mga institusyon, Samahang  pansibiko, paaralan, simbahan at mga indibidwal na magsumite ng kanilang mga write-ups onartikulo na may kinalaman at katuturang pambayan na magsumite ng kanilang mga artikulo maging ito ay nasa porma ng pagbabalita, advertorial, opinyon o komentaryo sa Baliwag City News Online. Kung kayo ay nais na magtalaga ng opisyal na kontribyutor ay mangyaring magpadala din ng sipi ng sulat na naglalaman ng nasabing pagtatalaga buhat sa Pangulo o administrador ng organisasyon. Ilakip din dito ang numero ng telepono at address para sa validation.

Ang sulat at artikulo ay mangyari na ipadala ito sa email address administrator@baliwag.gov.ph