agriculture Baliwag News Service

Hybridization, nais itulak ng Lokal na Pamahalaan

Advertisements


Sa kabila nga ng banta ng climate change at komersiyalisasyon, itinutulak ni Mayor Ferdie ang paggamit ng hybrid na binhi upang mapanatili o mahigitan pa natin ang ani ng palay. Ang Baliwag sa kabila ng komersiyalisasyon ay nananatiling ikatlo sa pinakamalaking ani sa ating lalawigan. Ito ay dahil sa magandang lupa at irigasyon.

Ayon kay Mayor Ferdie, “tunay nga na malaki ang hamong kinakaharap ng ating bayan. Sa banta ng climate change, tayo sa Baliwag ay nakacommit sa food security ng ating bansa. We must work hand in hand to make sure there will be food to eat in the future. Our Municipal Agriculture must step up, scale up their programs that will ensure a bountiful harvest. Ultimately, this should redound to improving produce and increasing income of our farmers. Kapag wala yan lahat, we will end up a failure.”

Sa pamamagitan ng hybrid, inaasahan na tatlong dami ang pwedeng anihin ng ating mga magsasaka. Maselan ang hybrid kung tag- ulan kaya ang pamahalaan ay dapat na matulungan ang mga magsasaka upang malapatan ng tamang teknolohiya at interbensyon  ito. 

Provincial Agriculture

Nagpapabukas nga si Mayor Ferdie ng anim na demo farm at nagpapaimbita ng mga magsasaka na may interes sa komersiyalisasyon ng  hybrid. Ito nga ay hiniling ni Mayor Ferdie kay Gov. Willie Alvarado na maaasistihan sila ng Provincial Agriculture Office sa panguguna ni PAO Head, Gigi Carillo.