Baliwag News Service

BALIWAG PDAO / PWD BARANGAY PRESIDENTS ASSEMBLY

Advertisements

Nagkaroon ng pagtitipon ang mga Pangulo ng Person’s with Disabilities ng bawat barangay sa Bayan ng Baliwag sa Municipal Conference Hall, Annex Building alinsunod sa pagnanais ng Punong Bayan Ferdie Estrella na mas mapasigla ang sektor na ito upang maidulog sa ating tanggapan ang mga kinakailangang ayuda ng nasabing sektor upang mas mapahusay at malinang ang mga serbisyong naibababa sa ating mga kapatid na Baliwagenyo na may Kapansanan.

Pinangunahan ni Ginoong Enrique Mallari (PDAO) ang pagpupulong na kung saan tinalakay ang mga nakalinya at natapos nang mga pagsasanay na pangkabuhayan sa mga miyembro ng sektor na ito, nabanggit din ang pagkakaloob ng ayudang pang puhunan sa mga nagsipag tapos ng livelihood training sa soap making at meat processing.

Pinag usapan rin ang mga problemang kinahaharap ng samahan, tulad ng pagkakaroon ng ilang mga barangay ng kakulangan na suporta sa pag papatupad ng 0.01 porsyento ng pondo ng barangay ay mahahati para sa Senior Citizens at PWD’s. Pagkakaroon ng ilang issue ukol sa pagkakahati ng nasabing pondo na nakasanayan na ng Senior Citizen Sector na buo nilang natatanggap para sa kanilang mga programa.

Dumalo rin sa nasabing Pagpupulong sina Ms. Jinky Bron (Community Affairs Officer), Konsehal Lowell Tagle at Ginoong Alvin Lee Asuro (Social Services Specialist) na nagbahagi ng mga kaalaman sa wastong pamumuno at pag tupad sa mga tungkulin bilang isang responsable at may malasakit na Baliwagenyo.

Tinalakay rin ni Ms. Bron ang inaprubahang allowance ng ating Butihing Mayor Ferdie Estrella, para sa mga pangulo ng PWD’s ng bawat barangay, na siyang kinatuwa ng mga ito, dahil sa tagal na ng kanilang pag seserbisyo sa bayan ng Baliwag ay ngayon lamang nila naranasan na mabigyan ng suporta at prebilehiyong nakikita at tunay na nararamdaman. Gayun din, ang patuloy na pagbibigay ng tulong pinansyal para sa mga pangangailangagn medikal ng bawat Baliwagenyong may kapansanan.

Nag bahagi rin ng kaalaman ang ating butihing Konsehal Lowell Tagle sa wasto at tamang pag ganap ng tungkulin isang opisyal o leader ng kanilang samahan. Pinaalalahanan nito ang bawat isa na magsilbing pag asa para sa bawat baliwagenyo na may kapansanan na makita at maramdaman ang mga programang sama sama nating pinapatupad para sa ikabubuti ng lahat, na maging katuwang ng pamahalaang bayan sa pag bibigay ng serbisyong may malasakit sa bawat isa at maging magkakatuwang ang mga ito sa pag papaunlad at pagpapabuti pa ng mga programa at serbisyong inilalapit ng Pamahalaang Bayan sa Bawat mamayan nito.

Nabanggit naman ni Ginoong Alvin Lee Asuro ang isinasagawang mga pag bisita sa mga establisyemento upang masiguro na ang mga ito ay sumusunod sa probisyon ng batas para sa kapakanan ng mga taong my kapansanan, gayun rin ang mga stratehiya sa pag sasagawa ng isang pulong upang hindi magkaroon ng labis o hindi na kinakailangan pag dinig na nagiging dahilan ng kawalan ng oras para sa pag iimplementa ng mga solusyon sa mga problemang kinahaharap ng nasabing sector.

Dahil sa lubos na suporta ng pamahalaang bayan sa pangunguna ni Mayor Ferdie Estrella at Pambayang Tagapangasiwa Enrique Tagle, ay unti unting nakikita ang pag babago sa sektor ng Taong may Kapansanan, naging aktibo at katuwang na ito ng Pamahalaan sa Pag Unlad, pagpapatupad ng mga programang magpapataas sa antas ng pamumuhay ng bawat PWD, at pagplaplano pa ng mga programang magbibigay ginhawa sa mga Baliwagenyo na may Malasakit at may Resulta.