Baliwag Chamber of Commerce Baliwag News Service Business Friendly national competitiveness

12th Management Committee Meeting ng Pamahalaang Bayan ng Baliwag

Advertisements

Muling nagpulong ang mga pinuno ng mga tanggapan ng Pamahalaang Bayan ng Baliwag upang talakayin ang mga mahahalagang isyung pang administratibo at pamamahala. Umabot sa labing-apat ang naaprubahang talakayin ng mga miyembro para sa 12th Management Committee Meeting. Ang MANCOM ay binubuo ng mga Pinuno ng mga Tanggapan ng Pamahalaang Bayan ng Baliwag at siyang pangakalahatang komite na tumatalakay at nagreresolba sa mga gampaning pangadministratibo. Ang lupong ito ay pinangungunahan ni Municipal Administrator Enrique Tagle.

Ang mga resolusyon buhat dito ay inilalatag kay Punongbayan Ferdie Estrella para sa kanyang pagsaalang-alang.

Ilan sa mga tinalakay noong nakaraang pulong ng pangkalahatang lupon ay ang mga sumusunod:

1. Resulta ng Community Based Monitoring Survey;

2. Ageing of Documents and Records;

3. Paggamit ng Document Tracking System;

4. Pagpapatupad ng Project Management Procurement Plan;

5. Status ng Civil Service Commission Seal of Excellence Survey;

6. Status ng ISO;

7. KLigtas Validation;

8. Philippine Chamber of Commerce and Industry Nomination;

9. Baliwag Children’s Month; at

10. National Competitiveness Index