Uncategorized

Training ng Barangay Nutrition Scholars’ Program para sa mga Lingkod Lingap sa Nayon, sinimulan kanina!

Advertisements

18 SEPTEMBER, 2017. Idinaos ang unang serye ng Barangay Nutrition Scholars’ Training na sinimulan para sa 31 Lingkod Lingap sa Nayon (LLN) mula sa dalawampu’t pitong (27) barangays ng Baliwag, sa pangunguna ng Municipal Nutrition Office. Layunin ng pagsasanay na mas higit na mapalalim ang kaalaman at kasanayan ng bawat LLN sa kanilang mga gampaning pang-kalusugan at pang-nutrisyon. 

Alinsunod rin ito sa patuloy na isinasagawang reporma ni Mayor Ferdie Estrella para sa programa ng Nutrisyon – ang bigyan ng higit na pagpapahalaga ang pagpapatibay sa kakayahan ng mga direktang tagapaghatid ng serbisyo ng ating pamahalaan sa mga barangay. Inaasahan na ang pagsasanay ay isasagawa din pati sa mga miyembro ng Barangay Nutrition ang Population Committee members at sa mga mother leaders para mas maging well-coordinated ang mga gampanin sa barangay.