Baliwag News Service

A P.W.D. Friendly Municipality

Advertisements

Alinsunod sa kagustuhan ng Punong Bayan Ferdie V. Estrella na maging magkakatuwang ang bawat Baliwagenyo sa Kaunlaran ay nagbaba ng direktiba si Ginoong Enrique V. Tagle (Municipal Administrator) sa tanggapan ng PDAO sa pangunguna ni Ginoong Enrique Mallari na siguraduhin na ang bawat establisyemento sa baliwag ay sumusunod sa batas na nangangalaga sa karapatan ng mga taong may kapansanan.

Kaya naman sa pakikipagtulungan ng opisina ng Pambayang Tagapangasiwa, naatasan si Alvin Lee Asuro na isaayos at alalayan ang opisina ng PWD sa pag sasagawa ng pagsusuri sa bawat establisyemento upang matiyak na lahat ito ay nakakasunod sa takda ng batas na mapanatili na PWD friendly ang kanilang mga tanggapan o gusali.