Baliwag News Service

Pangkalahatang Kautusan na Nagbabawal na magbiyahe palabas at papasok ng Baliwag, magbenta at magbaba sa bukid ng alagang manok, bibe, itik at iba pa upang mapigil ang pagkalat ng Avian Flu Virus.

Advertisements

Bulletin No. 3  (PAKIPASA) Ukol sa Avian Flu Virus at Quarantine. 

Nilalaman ng Executive Order mula sa Tanggapan ng Nanunuparang Punongbayan ukol sa mga sumusunod: 1. Pagbabawal sa pagbyahe papasok at palabas ng mga buhay na manok, pugo, ibon, bibe at iba pa. 2. Pansamantalang Pagbabawal sa pagbaba sa mga bibe at itik sa bukid upang hindi mahawa ng avian flu virus. 3. Pagbabawal sa pagbebenta ng mga buhay na manok, bibe, pugo at katulad sa alin mang pamilihan o tindahan sa Bayan ng Baliwag. 4. Patuloy na monitoring at pagbibigay ng angkop na patnubay ng Tanggapan ng Agrikultura at Pambayang Tanggapan ng Paghahayupan ukol sa avian influenza virus. 5. Ang Municipal Administrator, Ang Public Market Office, MEEM, Municipal Veterinarian, Municipal Agriculture Office, Municipal Disaster Risk Reduction Office, Public Information Office, ang lahat ng mga Pamahalaang Barangay sa Baliwag ay inaatasang ipatupad ang mga nakasaad na kautusan na ito. 6.  May bisa ang pangkalahatang kautusan na ito simula ngayon, Agosto 11 hanggang walang abiso sa kanselasyon para dito. 7. Binigyang Pahintulot ang Tanggapan ng Pambayang Tagapangasiwa na ipakalat ang pangkalahatang kautusan na ito.


Patunay na Nilagdaan ng Nanunuparang Punongbayan:

Enrique Tagle,
Pambayang Tagapangasiwa