Baliwag News Service

Biyahe ng Non-Baliwag TODA: Una sa Dayalogo-Serye ng BTFRB ukol sa Paglalahad ng mga Bagong Polisiya

Advertisements

BALIWAG, BULACAN. Nakipag-dayalogo ang Baliwag Tricycle Franchising and Regulatory Board (BTFRB) sa mga pangulo ng iba’t ibang Tricycle Operators and Drivers’ Association (TODA) mula sa bayan ng Bustos at San Rafael, Bulacan at lalawigan ng Pampanga noong ika-4 ng Agosto, 2017.

Ang dayalogo ay ukol sa mga bagong polisiya na binabalangkas ng BTFRB na may kinalaman sa mga nabanggit na Non-Baliwag TODA, lalong-lao na ang:

(1) pag-aamiyenda sa Motorized Tricycle Operators’ Permit (MTOP) o mas kilala sa tawag na prangkisa, katulad ng bilang ng prangkisa na ipagkakaloob sa kanila, at ang bisa nito; at

(2) terminal exchanges sa pagitan ng bayan ng Baliwag at ng mga Non-Baliwag TODA.

 

Enrique V. Tagle, the Municipal Administrator of the Local Government of Baliwag and the Vice Chairperson of the Baliwag Tricycle Franchising and Regulatory Board (BTFRB) discusses the present data on Motorized Tricycle Operator’s Permit (MTOP) registration. With his side are the members of the BTFRB: (from LEFT) Atty. Ireneo Romano (IBP), Arch. Roberto E. Santos (BTMO), Henry T. Cruz (BPLO) and Catalino Carpio (Baliwag TODA Federation).

Bukod sa mga bumubuo ng BTFRB, dinaluhan ang dayalogo ng mga sumusunod na pangulo na bawat TODA:

(1) Mula sa Bustos, Bulacan:

(a) Rolando G. Santos, SNB TODA;

(b) Tommy V. Angeles, BUTODA;

(c) Jayson Garcia, CAMBAL TODA; at

(d) Taddy Santos, MLCMBB TODA.

(2) Mula sa San Rafael, Bulacan:

(a) Hilario B. Reyes, BMT TODA;

(b) Alberto F. Viquiera, SJDD TODA;

(c) Ferdinand R. Torres, TCP TODA.

(3) Mga TODA mula sa Lalawigan ng Pampanga:

(a) Arnel S. Marcelino, CBB TODA;

(b) Eduardo Mendoza, DT TODA;

(c) Orlando B. Yamba, C TODA;

(d) Apolinario Sumang, BTS TODA;

(e) Lenardo Arocena, CB TODA;

(f) Reynaldo Laxa, BSL TODA;

(g) Elmario Sala, BTC TODA;

(h) Emiliano P. Timoteo, SAB TODA;

(i) Alejandrino M. Santos, SJJ TODA.

Napakinggan ng BTFRB ang pulso ng mga pangulo ng NON-Baliwag TODA ukol sa pagbibigay ng limit sa ipinagkakaloob na prangkisa. Matapos ipakita ng BTFRB Secretariat ang kasalukyang tala ng rehistro ng mga may prangkisa kontra sa mga bilang ng hindi nakakuha nito, ay napagkasunduan na bibigyan ng sapat na panahon ang mga hindi rehistrado para makakuha ng prangkisa alinsunod sa limit ng prangkisang ipagkakaloob.

Binigyang linaw rin sa nasabing dayalogo ang tunay na diwa ng prangkisa bilang isang pribilehiyo na ipinagkakaloob ng awtoridad para ang isang nasasakupan nito ay makaganap sa isang gawain. Isang pribilehiyo na maaaring bawiin rin ng awtoridad sakaling may paglabag o hindi makatarungang pagganap.

Napag-usapan din na sapat na ang lokasyon ng kanilang mga terminal sa Baliwag para makapagbaba at makapagsakay ng pasahero. Mahigpit lamang ang babala ng BTFRB sa bawat TODA na sila, sakaling may madadaanang pasahero habang binabagtas ang lansangan ng Baliwag ay hindi magsasakay ng mga pasahero alang-alang sa mga TODA ng Baliwag.  

Ang prangkisa na ipagkakaloob sa mga Non-Baliwag TODA ay may bisang isang taon. Ito ay para higit na mamonitor at masubaybayan ang demograpikong kalagayan ng mga sektor na nasa pagta-traysikel. At ang expiration nito ay matatapos sa iisang petsa, ang ika-30 ng Hunyo ng susunod na taon. Kaya, tuwing sasapit ang araw na ito, mawawalang bisa rin ang prangkisa na ipinagkaloob.

Matapos ang dayalogong ito sa mga Non-Baliwag TODA, nakatakda namang makipag-ugnayan ang BTFRB sa mga lokal na pamahalaan kung saan sila kabilang para sa higit na pagpapatupad ng mga ilulunsad na polisiya na makakaapekto sa kanila. END