Baliwag News Service

Baliwageño Laging Handa: Kaalaman at Kasanayan sa Panahon ng Kalamidad.

Advertisements

Alin sunod sa kagustuhan ng Punong Bayan Ferdie V. Estrella, Enrique V. Tagle (Municipal Administrator) na masiguro ang kaligtasan ng bawat Baliwageño sa anu mang uri ng sakuna, ay ipinag utos nito na magkaroon ng malawakang Disaster preparedness workshop sa lahat ng Barangay ng Bayan. Bilang pagtugon ang Opisina ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng DSWD at ang MDRRMO ng bayan ng Baliwag ay nagsagawa ng arawang seminar workshop sa mahigit isang libo walong daang (1800) sambahayan na hinati sa walumput anim (86) na grupo sa buong Bayan ng Baliwag na nagsimula nuong Hulyo 11 na tatagal hanggang Hulyo 24. Ang nasabing mga grupo ay isa isang tinuturuan ng kaalaman ukol sa pag hahanda sa oras ng paglindol, pag baha, at iba pang uri ng sakuna, binigyan din sila ng kaalaman ukol sa pag bibigay ng pangunang lunas o first aid, earth quake drill at mga dapat tandaan sa oras ng pagbagyo, pagbaha at pag likas. Timuruan din ng mga representante ng DSWD ang mga nanay ukol sa E-balde kung saan ito ay nagsisilbing emergency balde na nag tataglay ng supply na tatagal para sa tatlong araw sakaling magkaroon ng paglikas at mga mahahalagang dokumento na kinakailangan.

Nagiging katuwang sa nasabing oryentasyon ang ibat ibang organisasyon na nagigng bukas upang magamit ang kanilang mga pasilidad para sa nasabing oryentasyon. 

Naging mabunga ang mga natapos ng oryentasyon sa ilang mga barangay na nag bigay kaalaman sa mga partisipante; “Ngayon po ay higit nanaming alam ang aming gagawin sakali pong muling pasukin ng baha ang aming bahay”- Nanay Felicia

“Hindi na po kami mag aantay na pilitin pa po kami na lumikas sakaling kami ay bahain, dahil alam na po namin ang kahalagahan ng maagap na paglikas” – Nanay Rose

Sa kasalukuyan ay patuloy na nagaganap ang oryentasyon sa mga natitira pang mga grupo sa pangunguna ng DSWD Pantawid: Ms. Mercy Ventura (MAT Leader), Jona Aubree Chavez (ML), Roschelle Ingco (ML) at ng MDRRMO ng Baliwag na pinangunahan nila : Jenny Rose Hernandez at Victor Sarmiento Jr na naging resource person sa usaping disaster at nag bigay ng pagsasanay sa first aid at disaster drills.

Tunay na ang sapat na kaalaman at kahandaan sa oras ng mga sakuna ay kinakailangan upang masiguro ang kaligtasan ng bawat miyembro ng Pamilya.

Katuwang ng bawat Baliwageño ang Lokal na Pamahalaan sa Pangunguna ng Punong Bayan Ferdie Estrella, na nag tataguyod at nag hahandog ng mga programa at serbisyo na galing sa puso at may malasakit.