baliwag Baliwag Agri Baliwag News Service

Bantay Peste Brigade Project

Advertisements

Sumailalim sa pagsasanay ang mga magsasaka sa pagkontrol at pagsugpo ng mga peste sa kanilang pananim.

Sa programang “Bantay Peste Brigade Project” na isinagawa ng Municipal Agriculture Office(MAO) sa pamamatnubay ng ating butihing Mayor Ferdie Estrella  ay naging matagumpay  ang pagsasanay ng mga (27) magsasaka mula sa Barangay ng Tarcan,Sta. Barbara ,Matangtubig  at Catulinan.

Nagpamigay naman ng isang “flamethrower”-rat buster ,ang Regional Crop Protection Center(RCPC),para sa mga magsasaka ng Baliwag.

Ayon sa pag aaral,ang isang pamilya lamang ng daga ay kayang dumami nang hanggang 2,500 na daga sa loob ng anim na buwan. “Mainam na mapigilan ang pagdami nito sa pamamagitan ng pagkontrol at pagpuksa  “,ika ng isang magsasaka.