baliuag Baliuag University baliwag Baliwag News Service

Dr. Alicia Santiago Bustos, 1930-2017 Baliuag University’s 1st President at PACUCOA Chairman Emeritus 

Advertisements


Pumanaw na nga kanina si Dr. Alicia Santiago Bustos, unang pangulo ng Baliuag University.  Isang batikang awtor sa Sikolohiya. Si Dr. Bustos ay kaisa-isang anak na babae ni Domingo Santiago Sr. at Consuelo Alejo, mga nagtatag ng Baliuag Institute. Nag-aral sa College of the Holy Spirit ng Elementary at Highschool at Kolehiyo sa Unibersidad ng Pilipinas. 

Si Dr. Bustos ay nag PhD sa Indiana University at Specialization in Education sa Miami University. Naging Dekano sa Graduate School ng University of the East, binalikan niya ang Baliuag Colleges upang pamunuan nga ito. Nagtatag ng Philippine Association of Colleges Universities Commission on Accreditation, ito ang samahan ng mga unibersidad at paaralan na ipinasasailalim ang kanilang mga programang pangakademiko upang matasa kung ito ay naaayon sa pamantayan,  si Dr Bustos ay nanatiling Chairman Emeritus nito hanggang sa huli.

Hindi nga matatawaran ang mga kontribusyon ni Dr. Bustos sa tinahak na direksyon at isa sa mga naghubog ng edukasyon sa ating bansa. Ang Baliuag University nga ang naging Unang Autonomous university sa buong Central Luzon. Sa kanyang mga naging kontribusyon, si Dr Alice ay kinilalang Dangal ng Baliwag sa Edukasyon, Dangal ng Lipi ng Bulakan at Huwarang Anak ng Bulacan ng Club Bulakenyo. Siya din ang Person of the Year 2014 ng Philippine Association of Colleges and Universities.

Naulila niya ang kanyang mga anak na sina Dr. Patricia Lagunda, Susan Jacinto, Norman Bustos, Monina Santos, Alice Orosa at Jesse Bustos, mga manugang at mga apo.

Ang kanyang labi ay hihimlay sa Heritage Park Chapels, Fort Bonifacio simula bukas sa ganap na ika-3 ng hapon at ililibing sa hapon ng Lingo, Hunyo 11.