Mga May-Ari ng Pwesto o Lupa o Bldg at Apartments, pinapaalala na kumuha ng Business Permit.

Advertisements


Pinapaalalahan ng Business Permits and Licensing Office na lahat ng may mga paupahang bahay, pwesto, stall , building o lupa gaano man ito kalaki o gaano man kaliit ang upa ay kinakailangan na kumuha ng business permit sa Bayan ng Baliwag. 

Dahil ang sistema ngayon ay computerized, mas madali ngang malaman kung sino nga ang may mga paupahan ang hindi kumukuha ng lisensiya mula sa Pamahalaang Bayan ng Baliwag. 

Hindi nga iisyuhan ng BPLO ng permit ang lahat ng may paupahan na hindi nagbabayad ng business permit. Nakatakda ngang magpadala ng First Notice ang BPLO sa lahat ng mga nagpapaupa.