Baliwag Agri Baliwag News Service

Ulat ukol sa “e-Profiling of farmers” mula sa Pambayang Tanggapan sa Pagsasaka

Advertisements

Ang ating Pambayang Tanggapan sa Pagsasaka ay nagsasagawa ng “Profiling of farmers” na layuning makuha ang kanilang mga impormasyon tungkol sa  kanilang sakahan at upang mairehistro ang bawat magsasaka sa bayan ng Baliwag.

 

Sa kasalukuyan po ay mayroon na tayong na profile na 612 na Magsasaka. Layunin po ng ating butihing Mayor na mabigyan ng libreng binhi ang mga magsasaka kung kaya’t  ang lahat ng maitatala na taga Baliwag ay mabibigyan na ng “full subsidy” na binhi na kumpara sa dati ay may kalahating bayad pa.

Ang mga nasabing magsasaka ay kailangang magsumite o magpakita ng dokumento bilang katibayan na sila ang may ari ng  lupang kanilang sinasaka .

Kaugnay din nito,ang mga magsasakang nakaraang naitala sa RSBSA ay maaaring maipaseguro(insured) ang kanilang  tanim na palay na may lawak na sakang hindi hihigit sa isang ektarya.

Maaari ding magpasuri ng lupa sa aming tanggapan upang malagyan ng angkop at sapat na rekomendasyon.Sa mga walang kakayahang magpasuri ng lupa,maaari ding sumagot sa aming RCM questionnaire para sa mabilisang “online fertilizer recommendation”.

Binhi para sa magsasaka libre na, hatid ng ating butihing Mayor Ferdie Estrella!

Mabuhay mga Baliwagenyo!