Baliwag News Service

Isang Bayan, Isang Sigaw, sa Droga Tayo ay Umayaw!

Advertisements

Nagtapos ang ikalawang grupo ng mga sumailalim sa tatlong buwan na programa sa ating Bahay Pagbabago Reformation Center, kung saan sila ay binigyan ng iba’t ibang uri ng serbisyo:

Una rito ay medical service. Bago pa man sila pumasok sa Bahay Pagbabago, masusing sinusuri ng Municipal Health officers ang kundisyon ng kalusugan ng mga ito.  Upang malaman kung may karamadaman  ang mga ito at mabigyan ng agarang lunas.

Pangalawa ay spiritual and religious services, kadalasan ang mga taong nalulong sa masamang bisyo ay naliligaw ng landas at humihina ang pananalampalataya sa Diyos. Kung kaya isa rin sa pinagtutuunan ng atensyon ay kung paano mapapalalim muli ang kanilang pananalampalataya. Pag-aaral sa mga salita ng diyos, mga mabuting kaugalian at iba pa.

Pangatlo ay social service, kung saan ang mga reformist ay idinaan sa patuloy na counselling at spiritual guidance upang sila ay tulungan sa pagharap sa riyalidad ng mundo sa kanilang paglabas sa reformation.

Ang mga reformees ay araw araw na sumasailalim sa ebaluwasyon kung saan sila ay pinaalalahanan ng magandang asal at maayos na pakikipag kapwa tao. Ang mga reformees ay palagiang binibigayang pagkilala para sa mga mabubuting bagay na kanilang nagawa at karampatang parusa para sa mga kamaliang kanilang nagawa habang nasa loob ng Bahay Pagbabago.

At aftercare and follow up services, hindi lamang sa loob ng Bahay Pagbabago natatapos ang serbisyo,  makaraan nilang makatapos sa ilang buwan na programa, pagkalabas nila rito ay bibigyan pa sila ng pagkakataong makapagsimula muli. Isa rito ang pagpasok o pagkuha ng kurso sa TESDA ng libre. Isa sa mga kursong ito ay Welding Training kung saan ang mga nagboluntaryong reformees ay isinali sa TESDA programs na kinabibilangan ng ilang outsiders.

Nagkaroon ng livelihood program tulad ng paggawa ng apron, wallet at bags na yari sa mga recyclable na materyales katulad ng coffee wrappers, lumang tarpaulins at tetra packs.