Baliwag News Service local civil registry Social Services / Partnerships

TANGGAPAN NG PAMBAYANG PATALAANG SIBIL, “IN ACTION”

Advertisements

ni: Ana Tamargo Viquiera

 

           Ang Tanggapan ng Pambayang Patalaang Sibil ay nakiki-bahagi sa adbokasiya ng Pamahalaang Bayan ng Baliwag. Bilang pagtupad sa layunin, ang tanggapan ay nakiki-isa sa programa ng ating Punong Bayan na “ HI-FIVE SA BARANGAY”.

Kabilang sa mga serbisyong ibinibigay ay ang tuwirang pagtatala ng mga batang hindi pa nairerehistro at pagbibigay ng impormasyon sa mga sumusunod na batas ng rehistro:

  1. RA 9048 – ito ay batas na binigyang bisa noong taong 2001 at may isang dekada na ipinatutupad. Nasasakupan nito ang pagbabago ng pangalan/pagtatama ng maling impormasyong natala sa Birth, Death at Marriage Certificate.

  1. RA 10172 – ang batas na ito ay may isang taon nang ipinatutupad, kaakibat nito ang pagtatama ng maling buwan at araw ng kapanganakan ng bata at maling kasarian na natala sa kanilang rehistro ng kapanganakan (Birth Certificate).

  1. Article 177 of Family Code (Legitimation) – Paglelehitimo ng mga batang ipinanganak bago ang pagpapakasal ng magulang. Nasasakupan nito ang mga batang ang magulang ay may gulang na 18 pataas habang nasa sinapupunan ng kanilang ina.

  1. RA 9858 – ito ay batas na naglelehitimo sa mga bata na nasa sinapupunan ng kanilang ina na may gulang na 17 pababa o ama habang siya ipinagdadalantao.

Sa kasalukuyan ang tanggapang ito ay nakapaghatid ng serbisyo sa mga sumusunod na Barangay at patuloy na maghhandog ng tulong s mamamayan ng Baliwag sa darating pa mga araw:

 

BARANGAY                              BILANG NG NABIGYAN NG           PETSA

                                                             SERBISYO

 

SAN ROQUE                                             20                                        March 24, 2017

STO. NIÑO                                                20                                        March 31, 2017

BAGONG NAYON                                   32                                        April 7, 2017

TARCAN                                                    29                                        April 21, 2017

TIAONG                                                     24                                        May 3, 2017

CONCEPCION                                          29                                        May 12, 2017