baliuag baliwag Baliwag Human Resource Baliwag News Service Baliwag Public Information Office Civil Service Commission treasury

Reorganisasyon ng ilan tanggapan, nakahanda na. 

Advertisements


Matapos ang labing-isang buwan ni Mayor Ferdie sa kanyang panunungkulan ay tuloy na nga na hihilingin sa Sangguniang Bayan na maisaayos ang staffing pattern ng mga prayoridad na mga Tanggapan upang tama na makapaghandog ng serbisyong may malasakit ang mga ito.

Buhat sa Management Committee meeting ay prayoridad na ayusin ang mga Tanggapan ng kagalingang panlipunan at pagpapaunlad o Social Welfare, Tanggapan ng Health, Tanggapan ng Ingat-Yaman at Tanggapan ng Economic Enterprise.

DYESTC 

Ang Tanggapan ng Economic Enterprise ay maaari naman buwagin upang bigyan daan ang pagtatatag ng isang Tanggapan na tututok sa kapakanan ng mga kabataan, paglikha ng trabaho, pagpapaunlad ng sports at turismo. Ang pagbuwag sa tanggapan ng economic enterprise ay napapanahon sapagkat maaari naman itong mapasailalim sa Tanggapan ng Pambayang Tagapangasiwa. Maiiwasan nito ang duplikasyon ng mga trabaho at pagbuwag din ng  mga lumang posisyon tulad ng ticket checker, market inspector, radio operator at admin aide. Mas higit na nangangailangan ng mga teknikal na posisyon ngayon sa pamahalaang bayan dahil sa mas mataas na pamantayan ngayon na itinakda tulad ng ISO, SGLG, Kalasag at Public Financial Management Assessment.