baliuag baliwag Baliwag Human Resource Baliwag News Service serbisyong may malasakit

Citizen’s Charter, sumasalamin sa tunay na Serbisyong May Malasakit

Advertisements

Bilang pagpapatunay sa mga katagang “Serbisyong May Malasakit”, ang mabuting pamahalaan ng bayan ng Baliwag ay nagtala ng Citizen’s Charter sa bawat tanggapan nito. Ito rin ay bilang pagsunod sa Republic Act No. 9485 o Anti-Red Tape Act.

Nakasaad sa RA 9485 ang mga tuntunin tulad ng malinaw na pagtatala ng dokumento at maayos na pagsasagawa ng mga serbisyo ng gobyerno. Ito ay upang maihandog ang nararapat na serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino.

Ang Citizen’s Charter ng bawat tanggapan ay naglalaman ng mga sumusunod: uri ng serbisyo, mga kinakailangan, mga detalyadong hakbang/proseso, panahong gugugulin sa bawat proseso, halaga o bayad ng serbisyo, responsableng tao at kliyente. Mahalagang mailahad ang mga prosesong ito upang mas maunawaan ng bawat Baliwagenyo ang kanilang nais na serbisyo.

Sa pamamagitan ng Citizen’s Charter  naipababatid ng mga kawani ng pamahalaan ng bayan ng Baliwag ang kanilang katangian ng pagiging magiliw, maagap, mahusay, maaasahan at magkakatuwang.

Sa mga nais pa ng karagdagang kaalaman patungkol sa Citizen’s Charter ng pamahalaan ng bayan ng Baliwag, maaaring bisitahin ang official website, http://www.baliwag.gov.ph/government/citizens-charter/.