historical Uncategorized

Jocelynang Baliwag

Advertisements

              Noong ika- 29 ng Abril 2017 ay ginanap ang isang makabuluhang lektura na may tema na “Kung sino ang Kumatha sa Jocelynang Baliwag”.  Ito ay proyekto ni G. Pedrito Cabingao o mas kilala sa tawag na “Batang Baliwag”, pangulo (OIC) ng samahan na PASAKABA o Pangkat Saliksik sa Kasaysayan sa Baliwag at magiliw namang sinuportahan ng ating Punong Bayan Ferdinand V. Estrella. Ang mga pangunahing panauhin ay ang mga guro ng Araling Panlipunan mula sa piling pribado at pampublikong paaralan. Layunin nito na ipakilala ang mga natatanging kasaysayan sa Bayan ng Baliwag tulad na lamang ng kwento sa likod ng Jocelynang Baliwag. Pinangunahan ni G. Ian Christopher Alfonso, isang tagasaliksik mula sa National Historical Commission of the Philippines, ang pagbabahagi ng kaniyang kaalaman ukol sa naturang paksa.

(Si G. Ian Christopher Alfonso mula sa National Historical Commission of the Philippines ang nagsilbing tagapagsalita sa lektura.)

              Sino nga ba ang kumatha sa awiting Jocelynang Baliwag? Isang tanong na hanggang ngayon hinahanapan ng kasagutan ng nakararami.

Ang kantang kudiman na “Jocelynang Baliwag” o “Kundiman ng Himagsikan  ay isa sa mga paboritong kundiman ng mga rebolusyonaryo noong 1896.  Ang awiting ito ay inalay kay Josefa “Pepita” Tiongson na ipinanganak noong ika-13 Hulyo 1885 sa bayan ng Baliwag. May dalawang kilalang awiting “Jocelynang Baliwag”, ang una ay nadiskubre ni G. Jose Zulueta habang ang isa ay hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung sino ang lumikha sa nasabing awitin. Sa angking yumi ni Pepita, marami ang humanga at rumespeto sa kaniyang taglay na kagalingan sa larangang kaniyang kinabibilangan. Ayon sa mga historyador, tatlong awitin pang kundiman ang nilikha ng iba’t-ibang kompositor alay kay Pepita. Ito ay ang  “Liwayway” ni Isabelo de los Reyes, “El Anillo De La Dalaga de Marmol” ni Dr. Domingo Enrile, at ang huli ay “Pepita” ni Pascual Poblete.

Ang mga nabanggit na awitin ay nagsilbing inspirasyon ng ating mga kababayan upang makamit ang matagal ng inaasam na kalayaan. Ang “Jocelynang Baliwag” ay pinasikat ni G. Antonio Molina, isang pambansang alagad ng sining. Sa pagwawakas ng palatuntunan, ipinakita sa lahat ang kahanga-hangang obra na nilikha ni G. Mark Villanueva na nagpamalas ng tunay na galing sa larangan ng pagguhit.

Tunay ngang napaka-yaman ng ating Bayang Baliwag sa kultura at kasaysayan. Isa lamang si Pepita sa napakarami pang Baliwagenyo na dapat kilalanin at gawing inspirasyon ng kasalukuyang henerasyon.