Tourism Cultural Festival

Baliwag binigyang kahulugan ang Buntal Festival

Advertisements

Buntal Festival

Bilang paghahanda sa isang buwang pagdiriwang ng Buntal Festival ay binigyang kahulugan ng Pamahalaang Bayan ng Baliwag kung ano ba talaga ang intensiyon ng Buntal Festival at bakit ito ipinagdiriwang. Simula noong 2004, naging tradisyon na ito ay ipagdiwang simula Mayo 6, ang petsa ng anibersaryo ng naitalang halalang sibil sa Asya na naganap sa Plaza Publica de Baliuag sa halip na Mayo 26, ang itinakdang anibersaryo ng pagkakatatag dahil umano maulan na ang petsang ito. Bukod pa sa ang Mayo 6 ay malapit sa pistang pasalamat ng bayan.

Ang Buntal Festival ay nagsimula noong 2004 upang muling buhayin ang tradisyon ng paglalala ng buntal hat. Ang pangunahing produkto ng Baliwag na naging simbolo ng industriya ng bayan. Sa paglipas ng panahon ay unti-unti nga itong namatay dahil nawalan na umano ng interes ang sumunod na henerasyon dahil sa hirap at oras na ginugugol sa isang sombrero. 

Buntal Festival ay Simbolo lamang

Ang Baliwag Buntal Festival ay pagpupugay sa galing at husay ng mga Baliwagenyo. Hindi dapat nito maliitin bilang isang pista na para lamang sa isang produkto o kaya ay nakalaan lamang na buhayin ang paglalala. 

Although, the festival is named after that famous ilustrado hat, the finest hat in the orient, it cannot be reduced to simply a promotion to revive buntal hat. This festival is really more than the hat but the beautiful values associated in weaving a hat.  After more than 12 years, we must come to an admission that there are fewer young people still interested to weave.  

Baka ma-lost in translation tayo kung ano ba at bakit ba may buntal hat festival ngayon. Ito ay simbolo na lamang ng industriya at mga katangian na pinapahalagahan ng mga Baliwagenyo. Sa madali’t sabi, tinuturuan tayong pahalagahaan ang pagiging masipag, matiyaga, malikhain at mataas na kalidad o uri ng trabaho.

Mahilig nga ang Baliwagenyo sa mga trabahong nangangailangan ng panahon. Tulad lang ng pagiimbute o bone in-lay na kailagan na masinsin at mabusisi upang mabuo ang isang obrang laging angat sa iba. 

 Baliwagenyos are fine artsy and craftsy. In business, Baliwagenyos have high regard to its town. Despite making it big elsewhere, after hurdling the road less traveled, they make sure to return and share the fruits of the industry, patience, equanimity and creativity just as when hsts were weaved.